Tak for din henvendelse, som nu er registreret.

Vi vender tilbage snarest muligt.

OK

Udviklingsforløb

Alle kurser og udviklingsforløb er praksisrettede, og mit fokus er på, hvordan I bedst muligt kan implementere teorierne. Derudover bliver hvert enkelt kursus tilrettet til jeres specifikke behov og ønsker.

Læs mere om de enkelte emner ved at klikke på knapperne herunder.

Ring til mig på +45 30 71 31 48, og lad os tage en snak om hvordan vi sammensætter et kursus, som I vil få mest muligt ud af. Du kan også blot udfylde kontaktformularen herunder, så sørger jeg for at vende tilbage med svar.

Hvordan kan jeg hjælpe?

Kurser og udviklingsforløb

Der bliver i langt højere grad, end vi har været vant til, fokus på elevernes læring. Det handler ikke længere så meget om, hvad eleverne laver, men om hvad de lærer. Og det er lærernes kompetencer til at tilrettelægge elevernes læreprocesser, der er det vigtige.

Forskning bringer ny viden i spil og er en kilde til udvikling. Det svære kommer, når teorierne skal omsættes til praksis - det er det, jeg kan hjælpe jer med.

Klasseledelse giver retning

Om eleverne lærer noget eller ej afhænger bl.a. af lærerens kompetencer som klasseleder!

Klasseledelse omfatter tre væsentlige indgangsvinkler vedrørende lærerens arbejde i klassen.

 • Ledelse af adfærd (regler og rutiner)
 • Ledelse af læring (fx opstilling af mål samt evaluering)
 • Ledelse af undervisningen (undervisningsmetoder, variation og struktur i undervisningen og timens opbygning)

Kurserne i klasseledelse kan med fordel bygges op som en række kurser, hvor hvert kursus har en af de nævnte overskrifter. Det er også muligt at skrue kurset sammen, så fokus lægges et af stederne.

Alle kurser er en vekselvirkning mellem teori, praktiske øvelser og refleksioner over den hverdag lærere og pædagoger befinder sig i.

Individuel målsætning og synlig læring

Forskning viser, at høje, tydelige forventninger giver højt læringsudbytte. Lærerens kompetencer er den altafgørende faktor for, hvor dygtige eleverne bliver. Lærerne skal derfor klædes på til denne opgave med fastsættelse af individuelle mål, differentiering og evaluering. Det kan gøres med kurser i målstyret undervisning og synlig læring.

Alle kurser i synlig læring og målstyret undervisning er praksisrettede med mange øvelser og mulighed for refleksion over egen praksis. Kurserne kan sammensættes så de passer til jeres behov. Der er efter kurserne mulighed for sparring i teams, så lærernes læring smitter af på praksis.

til skoler

Cooperative Learning

Cooperative Learning. Læring i fællesskaber. Eller kooperativ læring. Hvad skal man kalde det?
"Læring i fællesskaber" er et rigtig godt bud på en dansk titel på den metode, der i disse år tager den danske undervisningsverden med storm.

Læring i fællesskaber går ud på, at læreren skal mindske sin taletid og lade eleverne komme til. Vi har i mange år brugt alt for meget tid på at få eleverne til at tie stille i stedet for at udnytte deres naturlige lyst til at samarbejde og tale sammen.

Erfaringerne fra de lærere, som jeg har undervist og talt med er, at både elever og lærere bliver gladere, det bliver sjovere at gå i skole og det højner elevernes læring, når undervisningen tilrettelægges med tænkningen bag CL.

Forløb, med Cooperative Learning som overskrift, kan laves på mange forskellige måder:

 • Pædagogiske dage for hele personalet på skolen
 • Sparring i fagteams, hvor konsulenten kommer med inspiration, og teamet arbejder med udvalgte områder
 • Sparring i årgangs- eller faseteams
 • Fokus på arbejde med målsætning af elevernes sociale færdigheder med udgangspunkt i CL

Jeg sørger for at tilpasse kurset til jeres behov og tager udgangspunkt i det som jeres lærere gør og gør godt.

Teamsamarbejde

Man kan gøre meget alene, men for at arbejdet med inklusion, læringsmål og klasseledelse skal lykkes, er det nødvendigt, at teamet samarbejder om opgaven. Og med de nye udfordringer i folkeskolereformen er der lagt op til øget teamsamarbejde.

Selv om mange lærere og pædagoger har arbejdet i teams igennem længere tid, er det af og til svært at løfte samarbejdet fra en gruppe, der samarbejder om en opgave til et ægte teamsamarbejde, hvor man er fælles om opgaveløsningen og har en fælles holdning til at dele ansvaret.

Sammen laver vi et forløb, der passer til jer med oplæg, øvelser og sparring til teamene.

Læringslyst

Kan det lade sig gøre at skabe læringslyst og motivation for skolen hos udskolingselever?

Med udgangspunkt i Tv-programmerne, sendt på TV2 i december 2017, 'Pisk eller gulerod', giver dette kursus et bud på, hvad der skal til for at få glæden tilbage hos en gruppe elever, der af og til ser ud som om, de hellere vil være et andet sted end i skolen. Måske er det hverken pisk eller gulerod!

I bliver præsenteret for en række konkrete metoder og værktøjer til at aktivere eleverne og give dem ansvar for deres egen læring. Desuden byder kurset på mange refleksioner over, hvad lærerens rolle egentlig er både fysisk i klasserummet og i elevernes læreproces.

Kurset kan gennemføres som en pædagogisk dag, hvor I bliver inspireret til selv at skabe læringslyst hos eleverne eller som et længerevarende forløb, hvor I får sparring undervejs, imens I afprøver elementerne og udvikler dem til jeres organisation.

Her kan du høre en podcast om tankerne bag 'Læringslyst'

Indholdet på kurset er bl.a.:

 • Slip kontrollen og lad eleverne komme til
 • Ny lærerrolle - hvad skal jeg gøre ved mig selv?
 • Nye roller til eleverne
 • ’Svært’ er det nye sort (og det man lærer af)
 • Lær eleverne at lære - (og lære af hinanden)
 • Projektkompetencer
 • Samarbejde
 • Kurset udspringer af et projekt i en 7.klasse på en folkeskole, hvor jeg og en kollega arbejdede med ovenstående i en tre-måneders periode.

Høj læring og trivsel - for voksenundervisere

Når vi underviser voksne, er det nødvendigt at have fokus på både trivsel og læring. Helst samtidigt!

På kurserne om ’Høj læring’ sættes fokus på den komplekse opgave, det er at skabe undervisning, der fører til både læring og trivsel for kursisterne. Underviseren må kunne skabe varieret undervisning og veltilrettelagte læreprocesser for at det lykkes.

Kurserne et tænkt som et længere forløb med en rød tråd, der sikrer både viden om og redskaber til at udvikle undervisning og læring. Desuden er der fokus på det udviklende teamsamarbejde som basis.

Målgruppen er fx undervisere på VUC, AVU eller sprogcentre.

Kurserne indeholder bl.a.

 • Sammenhængen mellem god undervisning og læringsudbytte
 • Variation i undervisningen
 • Lærerrollen
 • Evaluering og feedback
 • Teamsamarbejde

Hvordan kan jeg hjælpe?